Vandrerne går i 6. til 10. klasse, og etter en aspirantperiode fordeles de i patruljer med en litt patruljefører ("Peff") og patruljeførerassistent ("Ass") som oftest går i 9. eller 10. klasse.  

Patruljene har egne møter to ganger i måneden hjemme hos hverandre, hvor patruljefører har fullt ansvar.  En gang i måneden er det patruljeførermøte hvor patruljeførerne og patruljeførerassistentene ("førerpatruljen") og voksenlederne i troppen møtes for å snakke om hvordan det går med patruljearbeidet, og for å planlegge møter og aktiviteter framover.

Turer er topp for alle speidere - ikke minst for vandrere!  Blant faste årlige turer er "Tråkk" en helgeovernatting i Marka hvor patruljen er på tur på egen hånd.  I tillegg har patruljene ofte en tur til en av speiderhyttene våre i Vestmarka hvert semester.

Det er også en del helgeturer for hele troppen:
* Flaggkonkurranse der patruljene i troppen konkurrerer i ulike speiderferdigheter
* Kretskonkurranse som er tilsvarende arrangement for hele Asker og Bærum
* Kanotur på Vansjø/Velmunden (annet hvert år hvert sted)
* Alpinhelg på Kvitfjell for ungdomsskoleelever og rovere

Toppen av kransekaken er likevel sommerleiren:  Hvert fjerde år er det landsleir, midt mellom hver landsleir er det kretsleir.  De andre årene - som blir annethvert år - drar vi på gruppeleir:  Det kan være reiseleir i Norge, deltakelse på internasjonale speiderleirer - og også reiseleirer i utlandet.  

Det var den siste varianten som ble kjørt i 2011 - med sykkelleir i Moseldalen.  Som flere ganger tidligere, dro vi også denne gangen sammen med Blakstad KFUK-KFUM-speidere. I 2012 dro vi til Speidernes Lejr i Danmark. Lerien besto av 30.000 danske speidere og 5000 utenlandske.